Adatkezelés

Adatvédelmi tájékoztató

A https://szepsegesuzlet.hu (továbbiakban: Adatkezelő) online  tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait. Az adatkezelés email-es kapcsolattartás, egyes megrendelések teljesítése, továbbá törzsvásárlónak vagy Brand Partnernek jelentkezések teljesítésének céljából.  Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a regisztrációhoz szükséges kezelt személyes adatait.  ( *NAIH-134103/2017. *NAIH-144768/2018 )

Az Adatkezelő és székhelye: Aniori-Team Kft Gyura Anikó – 2360 Gyál, Határ u.55.
Az Adatkezelő elérhetősége: ori.flame(kukac)anioriteam.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó a regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név (vezetéknév, utónév) , Elérhetőség (telefon, email), Születési dátum (év,hó,nap), Szállítási (lak)cím.

Az adatgyűjtés célja: adatok továbbítása Oriflame Hungary Kft. felé, az Adatkezelő tevékenységének megismertetése, e-mail marketing (aktuális információk, kedvezményes ajánlatok), hírlevél küldése, kapcsolattartás e-mail, telefon,  szakmai és üzleti hírlevél küldése.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Gyura Anikó

A regisztráló személy kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A regisztrációhoz kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

error: Tartalom védett!!